weekstaat.nl

Weekstaat.nl is een web-applicatie met als doel het inzichtelijk maken van de gemaakte uren van een werknemer. De werknemer heeft de mogelijkheid om zijn/haar uren, binnen een administratie per project, te boeken.

weekstaat.nl - image

Stack

  • Laravel
  • Tailwindcss
  • Javascript